چاپ
کاربرد پلی الکترولیت در کشاورزی
پلی الکترولیت در کشاورزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد در سال های اخیر تحقیقات وسیعی درباره ی خطرات این ترکیب بر سلامتی انجام پذیرفته است. نگرانی های زیادی وجود داشت که میوه ها و محصولات تولیدی با این ترکیب آلوده و سرطانزا باشند. اما تحقیقات ثابت کرده است که استفاده از این ماده در این صنعت هیچ خطری در پی ندارد بلکه خواص زیر را می تواند در پی داشته باشد:

    گیاهان بزرگتر و قوی تر با ریشه های گسترده تر
    جوانه زدن سریعتر بذر
    جذب آب بیشتر
    پاسخ دهی سریع تر و جذب بهتر کود ها