کاهش مصرف فلوکولانت

کاهش مصرف فلوکولانت

کاهش مصرف فلوکولانت

در بسياري از موارد مصرف كنندگان پلي اكريل آميد يا همان فلوكولانت، براي دست يابي به بهترين نتيجه ته نشيني با كمترين مصرف پلي اكريل آميد، روش هاي متفاوتي را در نحوه و روش استفاده از پلیمر بر روي پساب ها بررسي مي كنند كه البته در اكثر اوقات نتيجه دلخواه حاصل نمي گردد.

در اين مقاله بدون وارد شدن به مبحث هاي علم شيمي و علت این فرایند، يك روش ساده به شما پيشنهاد مي كنيم كه تقريبا در اكثر موارد منجر به ايجاد ته نشيني سريع تر و مصرف كمتر پليمر و همچنين دست يابي به مايع تصفيه شده زلال تر و شفاف تري خواهد شد كه ما به آن ترفند تزريق دو مرحله اي مي گوييم.

کاهش مصرف پلی اکریل آمید بصورت تزریق دو مرحله ای:

در يك توضيح ساده به جاي اينكه يك تزریق فرضي 10 واحدی از پليمر را از يك ناحيه (ناحيه B - مخزن آرامش) به پساب تزريق كنيد، تزريق پليمر را در دو مرحله به صورت زير انجام دهيد:

تزريق اول را به ميزان 5 واحد فرضي در ناحيه  Aانجام دهید و تزريق دوم را به ميزاني كمتر از 5 واحد در ناحيه   Bانجام نمایید.


نكته: فاصله ناحيه A و  Bچند متر باشد؟

با توجه به سرعت حركت پساب در مسير انتقال به سمت مخزن كلاريفاير يا تيكنر، فاصله ناحيه A و B را طوري انتخاب كنيد كه از تزريق اول در ناحيه  Aتا تزريق دوم در ناحيه B حداقل ده الی بیست ثانیه گذشته باشد. با درنظر گرفتن توضيحات فوق، مي توان گفت وجود دو عدد مخزن آرامش (ناحيه  Aمخزن آرامش اوليه و ناحيه  B مخزن آرامش ثانويه) يكي از كارآمدترين روش هايي مي باشد كه عملياتي گرديده است.

مقاله: فلوکولاسیون چیست؟

مخزن آرامش چیست؟

مخزن آرامش لزوما یک مخزن نیست، بلکه منظور مکانی است که در آن پساب به کمترین حد تلاطم رسیده باشد و تمام نکته کلیدی در ته نشینی این است که پلیمر باید زمانی به پساب اضافه شود که پساب با سرعت و شدت و تلاطم کمی در حرکت باشد تا مولکولهای پلیمر بتوانند با ذرات معلق موجود در پساب واکنش فلوکولاسیون را انجام دهند.

بهترین محل نصب تیکنر:

در بسیاری از کارگاه ها و کارخانجاتی که کلاریفایر ها یا تیکنر ها در ارتفاعی بالاتر از سطح پساب نصب شده اند، با این مورد مواجه می شویم که پساب توسط پمپ به سمت کلاریفایر یا تیکنر هدایت می شود که البته این مورد تقریبا اجتناب ناپذیر است، اما مشکل آن است که دقیقا از همان نقطه هم پلیمر به پساب اضافه می گردد. این در حالی است که پسابی که توسط پمپ به حرکت درمی آید به بیشترین سطح از سرعت رسیده و در این ناحیه اضافه کردن پلیمر تقریبا بی اثر است و همانطور که توضیح داده شد، بهترین مکان برای تزریق پلیمر به پساب، مکانی است که پساب با سرعت کم به سمت کلاریفایر یا تیکنر در حال حرکت است.

در نظر داشته باشید با آنالیز کردن تجربیات حاصل شده در این چند ساله و همچنین با توجه به هزینه های تعمیر نگهداری بعد از نصب، می توان بیان کرد که اگر تمامی شرایط کارگاهی فراهم است، بهتر است تیکنر یا کلاریفایر را در ارتفاعی پایین تر از ماشین آلات خط شستشو نصب کنید تا پساب بدون نیاز به پمپ شدن به سمت تیکنر یا کلاریفایر حرکت نماید.

استفاده از استاتیک میکسر:

در بعضی از موارد بهتر است در مسیر لوله های هدایت کننده پساب به سمت کلاریفایر یا تیکنر، با ایجاد استاتیک میکسر یا هر نوع وسیله ای که کاهنده سرعت جریان باشد، به نوعی محدوده آرامش برای تزریق پلیمر ایجاد کنیم.


در نهایت می توان گفت اگر تشکیل فلوک به صورت کامل انجام نگردد، کاربرد فلوکلولانت (پلیمر) موفق نبوده و ته نشینی انجام نمی گیرد. همانطور که قبلا هم اشاره شده است روند کار فلوکولانت به این صورت است که پس از افزودن پلیمر متناسب به مایع پالپ دار، بلافاصله بار الکتریکی مخالف با ذرات پالپ آزاد می گردد و ذرات باردار غیر یکسان به سرعت یکدیگر را جذب می کنند و تشکیل ذرات فلوک امکان پذیر می گردد و به تدریج فلوک های کوچک تر به یکدیگر پیوسته و فلوک های بزرگتر ساخته می شوند. زمانی که فلوک ها به اندازه ی بهینه رسیدند زمان ته نشینی فرا می رسد. این امر شدیدا به زمان تماس و تعداد دفعات تماس بستگی دارد. پس اگر تزریق بهترین پلیمر به پساب، در مکان نامناسب انجام گردد، به هیچ عنوان نتیجه دلخواه حاصل نخواهد شد.

امتیاز: 5 از 5. مجموع 13 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | مقالات مواد شیمیایی | مدیر سایت | بازدید: 4147 | 1658912116